Longzusjes | Verpleegkunde & Onderwijs

@longzusjes

Verpleegkunde & Onderwijs

Pseudomonas aeruginosa infectie

Geschreven door Longzusje Martine

Gepubliceerd op 21 januari 2021

Pseudomonas aeruginosa (PA) is een hardnekkige ziekenhuisbacterie die resistent is tegen vele soorten antibiotica en zorgt voor levensbedreigende luchtweginfecties die leiden tot longschade, versnelde achteruitgang van de longfunctie en vervroegd overlijden. Dit gebeurt met name bij mensen met een verzwakt immuunsysteem, zoals mensen met kanker of met de longaandoeningen cystic fibrosis (CF) of COPD.

Het risico op infectie heeft meestal niets te maken met hygiëne in de thuis-, school- of werkomgeving van een patiënt. Het zijn niet zozeer de omgevingsfactoren, maar eerder de vatbaarheid van de longen die bepaalt wanneer een eerste Pseudomonas aeruginosa infectie plaatsvindt. 

Pseudomonas aeruginosa infectie

Deze bacterie valt onder de categorie BRMO (bijzonder resistente micro-organismen). Resistentie tegen één middel kan soms voldoende reden zijn om de bacterie bijzonder resistent te noemen.

De bacteriën hebben een voorkeur voor vochtige plaatsen, zoals wasbakken, toiletten, zwembaden die onvoldoende chloor bevatten en warme buizen en verouderde en gedeactiveerde desinfectiesystemen. Pseudomonas aeruginosa bevinden zich in het drinkwater en worden overgedragen door medische apparatuur als katheters of beademingsapparatuur. Ook implantaten vormen een risico, omdat zich aan het oppervlakte een biofilm met bacteriën kan vormen. In het ziekenhuis kan de kiem ook door het ziekenhuispersoneel worden overgedragen

Geïnfecteerde patiënten worden geïsoleerd in het ziekenhuis. Daarnaast moeten zowel zorgverleners als de patiënten zo veel mogelijk de handen wassen met zeep en stromend water of de handen desinfecterend middel op basis van alcohol.

Antobiotica

De infectie is moeilijk te behandelen omdat de bacteriën resistent zijn tegen veel soorten antibiotica. PA reageren meestal wel op een behandeling met de (fluor)chinolonen bijv. Ciprofloxacine. Deze grijpen aan in de groeifase van bacteriën, waarbij een bactericide effect optreedt, de middelen doden de bacterie. Zo maakt bijvoorbeeld penicilline de celwand zwakker, waarna de bacterie door zijn eigen osmotische druk ontploft.

In ongeveer 80% van de gevallen kan de infectie volledig uitgeroeid worden door een behandeling met deze antibiotica. Soms moet de infectie behandeld worden samen met antibioticum in inhalatie (Colistine of tobramicyne).

Meer informatie over antibiotica resistentie van het RIVM

Chronische Pseudomonas aeruginosa infectie

Na een tijd kan het zijn dat de infectie niet meer volledig verdwijnt na een antibioticabehandeling. De kiemen verdedigen zich namelijk tegen antibiotica door zich te omhullen met een ‘slijmkapsel’ (mucoïde Pseudomonas). Op dat ogenblik spreek je van een chronische infectie met PA. Chronische infectie met PA kan leiden tot meer hoesten en een verhoogde slijmproductie en zijn gemiddeld vaker ziek, hun longfunctie gaat ook sneller achteruit.

Bij een chronische PA infectie wordt dagelijks antibioticum met inhalatie toegediend om de infectie onder controle te houden. Bij sommige patiënten wordt daarboven om de drie maanden een intraveneuze antibioticabehandeling toegediend. Dit verschilt van patiënt tot patiënt en de behandeling wordt individueel aangepast, belangrijk is om het ziekte verloop te monitoren.

Inhalatieprotocollen

Inhalatieprotocollen van de verschillende antibiotica inhalers en vernevelingen:

 

Antibiotica inhalers: Pseudomonas aeruginosa

Geschreven door Longzusje Martine

Gepubliceerd op 21 januari 2021

0 reacties

Nog meer behind the post